Destination

What to do

Hiking paths

PATH 1 – 1А

Tometino polje – Kraljev sto 1104 masl –
Cicovića livade – Tometino polje

Path lenght 17,5 km

PATH 2

Tometino polje – Beli kamen – Velika Pleća – Crni vrh – Divčibare

Path lenght 12 km

PATH 3

Tometino polje – Milinkovići – vrh Vlašić

Path lenght 12,4 km