Destination

Info

Kako stići?

Požega je prometno mesto, većina autobuskih linija na relaciji Crna Gora – Srbija i Srbija – BiH se odvija kroz Požegu. Na svakih 15 minuta do pola sata postoji lokalna autobuska linija sa okolnim gradovima, a na svakih pola sata do sat postoji linija za Beograd, Novi Sad, Zlatibor, Čačak, dok postoji redovna linija Požega- Sarajevo.

Kroz Požegu prolazi deo pruge Beograd-Bar i veoma je važno železničko čvorište jer se u njoj odvaja krak za Čačak, Kraljevo i Niš. Vozovi za Beograd (preko Valjeva) i za Crnu Goru (Bar preko Podgorice) saobraćaju na svakih pet sati.