Destination

Šta videti

Velika humka

Velika humka je arheološki lokalitet koji se nalazi u dolini reke Moravice, u atarima sela Pilatovići i Prilipac, nedaleko od Požege. Njen nastanak je datiran u kraj IV i početak V veka p. n. e. Sačinjava ga praistorijska nekropola iz starijeg gvozdenog doba u čijem središtu se nalazi velika kneževska grobnica. U grobnici su pronađeni egipatski skarabej, uz spaljene ostatke kneza, zatim raskošni zlatni nakit, astragalni pojas i ukrasi sa odeće, uz žensku osobu kao i bronzano posuđe, koje je najverovatnije grčkog porekla, a koje je bilo ritualnog karaktera.
Danas se nalazi pod zaštitom države, kao arheološko nalazište od izuzetnog značaja.