Destination

Šta raditi

Pešačke staze

STAZA 1 – 1А

Tometino polje – Kraljev sto 1104 mnv –
Cicovića livade – Tometino polje

Dužina staze 17,5 km

STAZA 2

Tometino polje – Beli kamen – Velika Pleća – Crni vrh – Divčibare

Dužina staze 12 km

STAZA 3

Tometino polje – Milinkovići – vrh Vlašić

Dužina staze 12,4 km