Destination

Na zadovoljstvo svih, nastavak saradnje sa republičkim zavodom za zaštitu prirode ostvaren je i kroz sastanke i pripremu za pisanje projekta za uređenje parka prirode „Visibaba“ ili popularno zvanog, nekada jako posećenog „Savinac“.

Tom prilikom Turistička organizacija opštine Požega je inicirala sastanke u republičkom zavodu za zaštitu prirode jer je ovo područje zaštićeno u ovom zavodu kao spomenik prirode “ Visibaba“.
Projekat bi podrazumevao uređenje, sanaciju i revitalizaciju spomenika prirode „Visibaba“.

Nakon sastanka u Beogradu predstavnici republičkog zavoda za zaštitu prirode posetili su Požegu, zabeležili stanje na terenu i dali predloge i sugestije kao i korake na koji način treba prostor urediti i revitalizovati.

Kao i za prethodni projekat koji nas očekuje u vezi uređenja kompleksa u Gornjoj Dobrinji povodom obeležavanja 200 godina od osnivanja crkve Sv. Apostola Petra i Pavla u narednom periodu i po pitanju parka prirode „Visibaba“ očekuje nas niz sastanaka i praktičnih aktivnosti povodom realizacije uređenja parka prirode.