Destination

10. maja 2022. održan je prvi radni sastanak predstavnika EU PRO + i članova projektnog tima u opštini Požega.

Na sastanku su date jasne smernice i konkretna uputstva o početnim aktivnostima oko realizacije projekta, tačnije rekonstrukcije i uređenja Spomenika prirode “Visibaba – stabla Lužnjaka” za koje je opština Požega dobila sredstva od EU PRO +, na osnovu njihovog konkursa za dobijanje sredstava za navedene namene.

U narednom periodu očekuje nas rad na zacrtanim ciljevima i ostvarivanje istih, kako bi u zadatom roku završili sve aktivnosti predviđene projektom.